Ångbåtstrafiken Särö - Göteborg

Vykort från Askim

Vykort från Askim, Hovås, Säröbanan och ångbåten

Hör gärna av dig på min e-post om du har några frågor.

Ångbåtstrafiken Särö - Göteborg

 

Den gamla ångbåtsbryggan låg i Stallviken och fanns med redan på den äldsta kartan över Särö från 1692 där den benämndes Skutehampnen. Den nya norra ångbåtsbryggan byggdes 1893 eller 1894 och låg i Ålevik. En väntsal byggdes i anslutning till denna.

 

1866-1886 drevs trafik ångbåtstrafik på traden Särö-Göteborg-Trollhättan av Lilla Edets Ångbåts AB medelst båten Elfkungen. Elfkungen körde sedan samma rutt till 1888 under Elfkungens Ångbåts AB då hon såldes till Nordre Elfs Ångbåts AB och döptes om till Nordre Elf för att året efter flyttas till annan trad.

 

Nya Ångbåts AB Lilla Edet hade 1873 kommit in på traden Särö-Göteborg-Lilla Edet som man trafikerade med nybyggda ångaren Lilla Edet. Denna bytte 1895 namn till Särö och stannade kvar på traden till 1908 då ångbåtstrafiken lades ner.

 

1902 till 1904 trafikerade även ångbåten Tessin på traden Göteborg-Billdal-Särö efter att 1897 sålts till Anders Gustaf Friländer och reparerats grundligt.